KONGRE İLANI

KONGRE İLANI

K O N G R E   İ L A N I

 

Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 86. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İsmail KAHRAMAN Kültür Merkezi’nde, 10 Eylül 2017 Pazar günü saat 13:30’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının İsmail KAHRAMAN Kültür Merkezi’nde 17 Eylül 2017 Pazar günü, saat 13:30’da aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı hususu; üyelerimize önemle duyurulur.

 

                                                     Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

                                                       Yönetim Kurulu Adına

                                                      Başkan

                                                     Metin KALKAVAN

 

 

G  Ü  N  D  E  M

1-) Açılış ve Yoklama,

2-) Divan Heyeti Seçimi,

3-) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4-) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması,

5-) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması,

6-) 2017 yılı 17 Eylül – 31 Aralık Dönemi Tahmini Bütçenin Okunması

7-) Yönetim Kurulu, Mali Raporlar ve Denetleme Kurulunun Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,

8-) Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunun Seçimi,

9-) Dilek ve Temenniler,

10-) Kapanış.