ÇAYKUR RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KONGRE İLANI

ÇAYKUR RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KONGRE İLANI

ÇAYKUR RİZE 
GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

K O N G R E   İ L A N I

Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin 87. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İsmail KAHRAMAN Kültür Merkezi’nde, 31 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 12:00’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının İsmail KAHRAMAN Kültür Merkezi’nde 31 Mart 2018 Cumartesi günü, saat 12:00’de aynı gündemle çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı hususu; üyelerimize önemle duyurulur.

 

Çaykur Rize Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 
                     Yönetim Kurulu Adına
                              Başkan
              Hasan Kemal YARDIMCI


 

   G Ü N D E M:
 1-) Açılış ve Yoklama,
 2-) Divan Heyeti Seçimi,
 3-) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4-) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması,
 5-) Mali Raporların ve 2018 yılı Tahmini Bütçesinin Okunması,
 6-) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması,
 7-) Yönetim Kurulu, Mali Raporlar,Tahmini Bütçe ve Denetleme Kurulu'nun
  Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,
 8-) Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu'nun Seçimi,
 9-) Dilek ve Temenniler,
10-) Kapanış.